Kestävä arki ja kiertotalous tutuiksi Suomen alakouluissa Lyftan avulla

Työnimike: Oppimateriaalisuunnittelija
Sopimus: Kokopäivätyö (8 h / päivä) 3 kuukauden hankkeen ajaksi, jonka jälkeen katsotaan tilannetta uudestaan ja neuvotellaan freelance-sopimuksesta
Alkupäivä:
Aloitus mahdollisimman pian; viimeistään elokuussa 2019
Sijainti:
Helsinki (mahdollisuus osittaiseen etätyöskentelyyn)

Katso video

Etsimme tiimiimme monitaituria johtamaan pedagogisen sisällön suunnittelua hankkeessa, jonka tarkoituksena on tuoda kestävän arjen ja kiertotalouden teemoja tutuiksi kaikille Suomen 3.–6.-luokkalaisille. Hanke tehdään yhteistyössä Sitran ja OPH:n kanssa.

Tarvitsemme tiimiimme luovan, motivoituneen ammattilaisen, jolla on hyvät itsensä johtamisen ja tiimissä työskentelyn taidot. Odotamme kaikilta tiimiläisiltämme sitoutumista rakentavaan ja positiiviseen työkulttuuriin sekä pyrkimystä tehdä maailmasta omalla toiminnallaan parempi. Tarjoamme erinomaisen tilaisuuden olla luomassa kaikille Suomen alakouluille Lyfta-oppimisalustalla tarjottavaa oppimateriaalia. Uskomme, että tarjolla on monen unelmaduuni!

2 diversity_still2_withlogo.png

Tietoa Lyftasta

Lyfta valmistaa digitaalisia oppimisympäristöjä, joiden perimmäisenä tarkoituksena on parantaa käyttäjien empatian, kriittisen ajattelun ja erilaisten näkökulmien ymmärtämisen taitoja. Olemme kehittäneet monia kansainvälisiä palkintoja ja tunnustuksia saaneen, lisenssiperiaatteella myytävän oppimisalustan, jonka avulla opettajat ja oppilaat pääsevät tutustumaan immersiivisiin tarinamaailmoihin, joiden keskushenkilöt ovat oikeita ihmisiä ympäri maailmaa. Opetussuunnitelmaan, YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä keskeisiin elämäntaitoihin ja arvoihin perustuvat oppimateriaalit ovat oppimisalustan tärkeä osa.

Päämarkkina-alueemme on tällä hetkellä Iso-Britannia, jossa yli 300 koulua käyttää Lyftaa ja tuhannet opettajat ovat käyneet Lyfta-täydennyskoulutuksen. Lyftaa käyttävien koulujen määrä kasvaa jatkuvasti. Tässä hankkeessa valmistamme oppimiskokonaisuuden, joka kaikkien suomalaisen alakoulujen on mahdollista ottaa käyttöönsä ilmaiseksi.

Olemme lämminhenkinen, myönteinen, ratkaisukeskeinen, lujasti töitä tekevä ja erittäin ammattitaitoinen tiimi, jolla on suuri tavoite: Rakentaa parempaa maailmaa koulutuksen kautta.

Ihmisten ja kulttuurien monimuotoisuus sekä sosiaalinen inkluusio ovat meille ensisijaisen tärkeitä arvoja. Tämä näkyy niin Lyfta-oppimisalustan sisällöissä kuin yrityksen toimintakulttuurissa laajemmin. Haluamme luoda kulttuuria, joka tukee ihmisarvoa ja tasa-arvoa, ja mahdollistaa oman potentiaalin kehittämisen ja maksimoimisen.


 

Työtehtävän tarkoitus

Tämä uusi, jännittävä työtehtävä on erittäin keskeinen Lyftan kiertotalouteen ja kestävään arkeen keskittyvän oppimiskokonaisuuden toteuttamisessa. Oppimateriaalisuunnittelija työskentelee yhdessä hankkeen johtajan ja muiden oppimiskokonaisuutta toteuttavien tiimiläisten kanssa. 

Tämä työtehtävä sopii sinulle jos…

 • haluat oppia tuntemaan Lyftan oppimisalustan sisältöineen perusteellisesti ja osaat muodostaa käsityksen oppimisalustan ja ko. oppimiskokonaisuuden sovittamisesta koulutyöskentelyyn opettajan ja oppilaiden näkökulmasta. 

 • tunnet Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet.

 • sinulla on kokemusta oppimateriaalisuunnittelusta ja oppimateriaalien valmistuksesta.

 • sinulla on kokemusta 3.–6.-luokkalaisten kanssa toimimisesta.

 • tunnet hyvin kiertotalouden ja kestävän arjen aihepiirejä.

 • tunnet suomalaisen alakoulumaailman ja oppimateriaalikentän.

 • olet erinomainen suomen kielen käyttäjä ja pystyt tuottamaan julkaisukelpoista oppimateriaalitekstiä, jonka ensisijainen kohderyhmä ovat 3.–6.-luokkalaiset.

 • olet rakentava, ratkaisukeskeinen ja yhteistyöhaluinen tiimityöskentelijä.

 • sinulla on kokemuksen tuomaa itsevarmuutta esittää luovia ideoita ja perustella oppimateriaalin sisältöjä tarvittaessa pedagogisesta näkökulmasta.

 • olet luova ja kykenet tuottamaan oppimateriaalia, joka aktivoi oppilaita toimimaan ja oivaltamaan myös koulun ulkopuolella ja yhdistelee monipuolisesti erilaisia oppimistapoja.

Keskeiset vastuut

 • Hankkeeseen ja Lyftaan tutustuminen. Pystyäksesi menestyksekkäästi hoitamaan tämän vaativan ja intensiivisen työtehtävän, sinun tulee ymmärtää Lyfta-oppimisalustan toiminta perusteellisesti. Lisäksi sinun tulee tutustua hankkeen kuvaukseen ja käyttää sitä oppimateriaalityön tukena.

 • 76 digitaalista tuntisuunnitelmaa, jotka edistävät kestävää arkea. Hankkeen keskeisin tavoite oppimateriaalityön näkökulmasta on luoda 76 tuntisuunnitelmaa (á 45 min), jotka edistävät oppilaiden valmiuksia elää kestävää arkea ja toteuttaa kiertotalouden periaatteita jokapäiväisessä elämässään, sekä luovat positiivista tulevaisuuskuvaa. Tuntisuunnitelmat kannustavat oppilaita omaan luovuuteen ja yhdessä tekemiseen.

 • Ajankäytön suunnittelu ja hallinta. Koordinoit jatkuvasti muun tuotantotiimin kanssa sisältöjen tuotannon edistymistä ja osallistut viikottaisiin tilannepäivitystapaamisiin. Suunnittelet omaa ajankäyttöäsi suhteessa tuotantoaikatauluun ja siinä mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin. Pidät hankkeen johtajan ja muun tuotantotiimin ajan tasalla työsi edistymisestä. Pidät yhteyttä opettajiin, jotka auttavat suunnitteluprosessissa.

 • Muun sisältötyön tukeminen. Autat tarvittaessa tarinamaailmoihin laadittavien sisältöjen suunnittelussa ja toteutuksessa.

 • Joustavuus ja ongelmanratkaisu. Varaudut muutoksiin ja osaat reagoida mahdollisissa muutostilanteissa.

Vaadittavat taidot

 • Erinomaiset tietotekniset taidot ja erityisesti tekstinkäsittelyn hallinta

 • Erinomainen suomen kirjoitetun kielen taito

 • Täsmällisyys, luotettavuus, hyvät organisatoriset taidot, kyky työskennellä yksin ja tiimissä

 • Kestävän arjen ja kiertotalouden aihepiirien tuntemus

 • 3.–6.-luokkalaisten perusopetuksen tuntemus

 • Kyky luoda julkaisukelpoisia oppimateriaaleja

Palkka ja edut

 • Palkka on 3,000 € / kk, 3 kk projektityö. 

 • Lokakuun jälkeen voi olla tarvetta pedagogiselle osaamiselle muihin projekteihin, freelance-työstä maksetaan 150-200 € + alv / päivä. 

 • Kyseessä on määräaikainen työ.  

 • Heltti-työterveyspalvelu

Hakeminen

Pyydämme lähettämään CV:n ja hakemuskirjeen, jossa kerrot kuinka taitosi ja kokemuksesi vastaavat työnkuvauksen vaatimuksiin, Lyftan toimitusjohtajalle Paulina Tervolle sähköpostilla: paulina@lyfta.com.

Rekrytoinnin kulku

Sopiva henkilö palkataan mahdollisimman pian, mieluiten heinäkuussa 2019.

Osa hakijoista kutsutaan puhelinhaastatteluun, joka toteutetaan mahdollisimman pian. He saavat kirjallisen tehtävän, joka suoritetaan yhdessä sovittuna ajankohtana.

Sopivimmiksi katsotut hakijat kutsutaan haastatteluun Lyftan toimistolle. 

Odotamme innolla loistavia hakemuksia :)